Publicis lanserer PublicisGPT

Mai 2023

Publicis lanserer nå sin egen AI-portal kalt PublicisGPT. Nå får ansatte i Kitchen, Starcom og MSL trygge tilganger til de mest avanserte AI-verktøyene som finnes på markedet, og på den fremste kompetansen innen bruk av AI i kommunikasjon og markedsføring.

AI har på rekordtid tatt byråverdenen med storm. Bruken av AI i kundearbeid kommer imidlertid ikke uten utfordringer, spesielt knyttet til opphavsrettigheter og konfidensialitet. Publicis i Norge har allerede brukt betydelige ressurser på å utforske mulighetene som ligger i AI-verktøyene, og tatt det i bruk i utviklingen av flere kampanjer. Nå lanserer Publicis en global portal som sikrer trygge tilganger til alle de viktigste AI-verktøyene.

- Gjennom PublicisGPT har vi nå inngått avtaler med flere av de største AI-plattformene for å sikre at vi kan bruke verktøyene i kundearbeidet samtidig som vi ivaretar viktige hensyn knyttet til konfidensialitet og opphavsrettigheter, sier Peder Mittet, CEO i Publicis Norge.

PublicisGPT er en samleportal som inneholder verktøy og løsninger, og som vil bli kontinuerlig utviklet og oppdatert av eksperter fra ledende teknologimiljøer som Publicis Sapient, LionAI og Publicis Digital Experience.

Den første bølgen av løsninger som gjøres tilgjengelig for samtlige Publicis-byråer, inkludert Kitchen, Starcom og MSL, inkluderer:

SandboxGPT: Trygg tilgang til avanserte språkmodeller som ChatGPT og Dall-E, der prompts og data som legges inn i verktøyene ikke vil brukes til videre læring av modellene. Innen kort tid er det ventet at verktøyene fra Publicis’ partnere Google og Adobe også blir gjort tilgjengelig på samme plattform.

GalleryGPT: En samling AI-verktøy fra oppstartsselskaper fra hele verden, for spesifikk oppgaveløsning som for eksempel bilde- og talegenerering, oversettelse og pixeljusteringer. Publicis globalt er i dialog med svært mange oppstartsselskaper, og vil utvikle og tilgjengeliggjøre verktøy etter hvert som de er kvalitetssikret og klarert.

FactoryGPT: Tilgjengeliggjøring av alle AI-verktøy som er spesifikt utviklet av Publicis. Både i Norge og internasjonalt har Publicis i en årrekke brukt AI i bedriftsinterne verktøy.

I tillegg lanserer gruppen et globalt sett med retningslinjer for trygg bruk av AI i kundearbeid. Sammen med aktører som Microsoft, Adobe, BBC og Intel, deltar Publicis også i styringsgruppen til C2PA, en global koalisjon som har som mål å definere standarder for å verifisere innhold på nettet.

- Med AI slipper vi løs krefter som vi ikke nødvendigvis forstår rekkevidden av i dag. Det plasserer et stort ansvar på oss alle, ikke minst på myndigheter som skal regulere dette. Samtidig liten tvil om at AI vil ha store konsekvenser for hvordan vi produserer og leverer tjenestene våre. Gjennom PublicisGPT har vi en trygg plattform der vi kan eksperimentere, lære og trekke

på all erfaringen som gjøres av våre 90 000 kolleger globalt, sier Peder Mittet.

For spørsmål, vennligst kontakt:

Peder Mittet, CEO Publicis Norway på mail

HER FINNER DU OSS

Apotekergaten 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER