Førstepartsdata - en veiviser i design av gode brukeropplevelser

I en tid der data brukes i personalisert reklame, står markedsførere overfor en rekke utfordringer. Heldigvis er mulighetene mange. Her er våre beste tips til å skape verdi og gode brukeropplevelser.

Mai 2024

Flyte – Du er ikke en fisk

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og hvert år er det nesten like mange som drukner som dør i trafikken. Likevel fantes det ingen nullvisjon for drukning, slik det gjør i trafikken. Helt til Flyte og Publicis lanserte kampanjen “Du er ikke en fisk” sommeren 2023.

Det er ingen overraskelse at mange ser på data som en utfordring. Men for markedsførere er det avgjørende å forstå hvordan data kan skape muligheter – blant annet ved å forbedre den digitale brukeropplevelser.

Verdifull verdiutveksling

Førstepartsdata er ikke bare informasjon, det er verdifull valuta i en gjensidig handel mellom bedrift og bruker. Ved å forstå brukerens behov gjennom denne informasjonen, kan man skape opplevelser som føles skreddersydde for hver enkelt bruker.

Men brukerne forventer som regel noe tilbake når de først samtykker til å dele data. De ønsker seg sømløse brukeropplevelser; persontilpassede nyhetsbrev, smarte snarveier, tips om ukentlige favorittvarer og andre unike tilbud. På den måten skapes også en mer personlig brukeropplevelse. Generelle markedsdata blir en slags pekepinn, der førstepartsdata mer verdifullt og unikt.

Data som bygger relasjoner

Salg og markedsføring handler om å forstå brukernes behov og tilby relevante løsninger. Førstepartsdata gir innsikten som trengs til å skreddersy tilbud og kommunikasjon, og dermed styrke relasjonen mellom merkevare og bruker.

Sørg derfor for å bruke dataene på en transparent måte, basert på samtykke fra brukerne. For når brukerne opplever et gjensidig verdibytte, skaper det et grunnlag og en relasjon markedsfører kan bygge videre på.

Data muliggjør prediksjoner

Analyse av brukerdata, spesielt ved hjelp av avanserte teknikker som maskinlæring, kan være verdifullt for å optimalisere brukeropplevelsen på et nettsted. Ved å samle og analysere data om brukeratferd, demografi, preferanser og interaksjoner på nettstedet, kan markedsførere få innsikten de trenger i hva som driver brukerne.

Maskinlæringsalgoritmer kan deretter brukes til å utføre dypere analyser og identifisere mønstre som ellers kunne gått ubemerket hen. Kraften i prediktive modeller kan også forutsi brukerens atferd og behov, slik at nettstedet kan tilby relevant informasjon eller anbefalinger på riktig tidspunkt.

Innsikt = verdi

Ved å utnytte mulighetsrommet og innsikten førstepartsdata gir, kan bedrifter bygge sterke relasjoner med brukerne sine og tilby persontilpassede løsninger som appellerer til den enkelte bruker, forbedre brukeropplevelsen og oppnå varig vekst.

Ønsker din bedrift å dra nytte av førstepartsdata inn i utforming av brukeropplevelser? Vi hjelper dere på veien videre!

Skrevet av: Sara Saeme,
Head of Martech & Experiences

Dress shirt, Face, Outerwear, Smile, Hairstyle, Shoulder, Window, Blue, Fashion, Neck