Fra venstre: Odd Rune Farsund, Karoline Nybakk, Thomas Askim og Hans Martin Rønneseth.

Foto: Thomas Haugersveen, Publicis

Ny kreativ ledelse i Publicis Kitchen

Thomas Askim og Hans Martin Rønneseth får det overordnede ansvaret for Publicis Kitchens kreative retning.

Mai 2024

Flyte – Du er ikke en fisk

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og hvert år er det nesten like mange som drukner som dør i trafikken. Likevel fantes det ingen nullvisjon for drukning, slik det gjør i trafikken. Helt til Flyte og Publicis lanserte kampanjen “Du er ikke en fisk” sommeren 2023.

– Alt de har gjort opp gjennom karrierene deres gjør meg trygg på at dette blir veldig bra, sier Publicis Kitchen-sjef Odd Rune Farsund.

Askim og Rønneseth har gjennom en årrekke markert seg som et av de sterkeste kreative teamene i norsk reklamebransje. Med en omfattende samling priser fra både nasjonale og internasjonale konkurranser, er de også blant landets mestvinnende kreatører.

– I tillegg til en åpenbart teft for kreativitet og reklame, har Thomas og Hans Martin riktig tankesett for å møte dagens bransjevirkelighet, og har vært sterke pådrivere for en mer tverrfaglig måte å jobbe på, sier Farsund. 

Stor tro på Publicis-modellen

At Publicis gjorde alvor av å integrere media, reklame, PR og innhold var nettopp noe av det som tiltalte teamet mest, da de startet som kreatører i Kitchen i 2022. Siden har teamet vært med på å bevise at strategien gir resultater og vunnet flere kunder sammen med søsterbyråene.

– Vi ser at bransjeglidningen har fortsatt, så vi er på rett sted til rett tid. Det er mange som ønsker å få til dette, men vi har opplevd en hverdag hvor dette faktisk skjer i praksis. 

–  Jeg har jo allerede hatt gleden av å jobbe med Thomas og Hans Martin et par år nå, og gleder meg til å se hva de kan få til i de nye rollene sine. De har en helt egen evne til å snuse opp flinke kollegaer som de kan samarbeide med, eller starte nye initiativer med på tvers av huset her, som vi jo heier veldig på, sier Karoline Nybakk, viseadministrerende direktør i Kitchen.

Taktskifte i bransjen

Med stadig større krav til å finne muligheter på mindre budsjetter, må kreatører også tenke nytt rundt hvordan de samarbeider med kundene, mener de to.

Tiden er i hovedsak forbi med de «store briefenen» der de kreative mulighetene bare åpenbarer seg. Nå handler det i større grad om et mer kontinuerlig løp, hvor mye av oppgaven er å finne ut hvor de kreative mulighetene ligger. Da må vi også jobbe mye tettere med de ulike funksjonen i byrået, både med design, innhold, sosiale medier og produksjon. Og ikke minst at man har et tett samarbeid med kunden. 

De to sverger ikke til noen fast oppskrift, men er opptatt av er å synligjøre verdien av å dyrke de originale tankene i møte med merkevarer.

– Vi har ikke noen stor visjonær fasit, men i en tid hvor det har gått litt sport i å være mest mulig flinkis er det også viktig for oss å kjempe for det som er grunnleggende med god kreativitet, tørre skille seg ut, gjøre tiltak som kan være krevende og ha viljen til faktisk å prøve noe nytt. 

– Man må tørre å stå i ubehaget litt lenger i de kreative prosessene. Noen ganger er det som først virker for ukjent, faktisk det som er smartest, avslutter Rønneseth.

For øvrig synes vi AI virker skikkelig smart.