Flyte – Du er ikke en fisk

ARBEID
PR, Reklame, Design

KuNDE
Flyte

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og hvert år er det nesten like mange som drukner som dør i trafikken. Likevel fantes det ingen nullvisjon for drukning, slik det gjør i trafikken. Helt til Flyte og Publicis lanserte kampanjen “Du er ikke en fisk” sommeren 2023.

Flyte – Du er ikke en fisk

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og hvert år er det nesten like mange som drukner som dør i trafikken. Likevel fantes det ingen nullvisjon for drukning, slik det gjør i trafikken. Helt til Flyte og Publicis lanserte kampanjen “Du er ikke en fisk” sommeren 2023.

Gjennom kampanjen “Du er ikke en fisk” klarte vi å:

  • posisjonere Flyte som ekspert på vannvett og drukningsforebygging
  • lære befolkningen, og spesielt godt voksne, om vannvett
  • påvirke regjeringen til å vedta en helhetlig nullvisjon for drukning

Aktiviteter

Vår tilnærming var en kommunikasjonsstrategi og kampanje rettet mot både befolkningen og beslutningstakere. Godt voksne mennesker er overrepresentert i drukningsstatistikken, kanskje fordi de med sin livserfaring og kunnskap kan føle seg litt for trygge. De har mye erfaring, og kan oppleve at de ikke trenger å høre på velmenende råd om å bruke redningsvest, ikke bade alene, ikke svømme alene og ikke kjøre båt i beruset tilstand.

Ved å bruke humor, og ikke pekefinger, ville vi anerkjenne kunnskapen godt voksne har, men samtidig minne de på at uansett hvor god du er til å seile, padle eller svømme er du likevel ikke en fisk. Det er rett og slett ikke biologisk mulig.

Se casefilmen

Flyte er paraplyorganisasjonen for alle som jobber med drukningsforebygging, som ble etablert i 2022. Organisasjonen skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging.

De visuelle elementene er laget med AI, med mål om ha sterk stoppeffekt. For å gi kampanjen det rette uttrykket for Flyte, er bildene tilpasset med riktig lyssetting og ytterligere redigering i etterkant.

I kampanjeperioden, som varte fra juni til august 2023, satte vi fokus på Flyte, vannvett og drukning gjennom pressesaker, betalt media, geriljamarkedsføring og arrangementer. Mediesakene handlet i hovedsak om vannvett, intervjuer med overlevende, drukningstall samt kritikk mot regjeringen for manglende nullvisjon. I kampanjeperioden stilte også flere opposisjonspolitikere spørsmål i Stortinget om den manglende nullvisjonen for å legge press på regjeringen.

På "Verdensdagen for å forebygge drukning" arrangerte Flyte en markering til minne om de 89 menneskene som tragisk mistet livet i drukningsulykker i fjor. Profilerte politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre og representanter fra medlemsorganisasjonene til Flyte deltok med engasjerende appeller. For å eksponere flest mulig for budskapet under arrangementet, sørget vi bred mediedekning av blant annet NRK, TV2 og P4.

I kampanjeperioden hadde Flyte sterk tilstedeværelse på digitale flater og i sosiale medier, både via Meta, Snapchat og programmatisk. Strategien for betalt annonsering var å skape god dekning i befolkningen over 18 år, med et ekstra fokus på godt voksne. På programmatisk display kjøpte vi media som skulle treffe den brede målgruppen, men også skreddersøm for å plassere annonsene på artikler som omhandlet båt, gitt at det ikke ble brukt negative ord som drukning.

Vi produserte også opp fysiske skilt med vannvettreglene, som et strategisk kommunikasjonselement. Skiltene ble sendt ut til ordførere over hele landet med oppfordring om å engasjere seg i saken og å henge opp skiltene på deres lokale badeplasser. Ved skiltopphenging jobbet vi aktivt mot lokal presse for å sikre mediedekning i området. Mobiliseringen av ordførere og arbeidet mot lokalpressen førte til at Flyte og forebygging av drukning ble snakket om lokalt, samt at det nå henger slike skilt i kystkommuner rundt om i hele landet.

Under Arendalsuka fikk Flyte mye oppmerksomhet, til tross for høy konkurranse. Flyte hadde med seg en gigantisk fiskemaske som sto i stil til resten av kampanjen. Fiskemaske-stuntet fikk mye positiv omtale i etterkant, blant annet i Ukeslutt og Aftenpodden.

– Publicis traff spikeren på hodet ved å formidle et alvorlig budskap på en humoristisk måte, og vi har hatt et veldig godt samarbeid hele veien.
«Ikke en fisk»-kampanjen har satt Flyte på kartet, og vært med på å rette oppmerksomheten mot drukning og vannvett i sommer. Kampanjen har bidratt til å legge et viktig press på regjeringen, som nå etablerer en nullvisjon for drukning.

Siv Jensen, daglig leder i Flyte

18%

29%

Primærmålgruppen 60+ fikk kjennskap til Flyte

Befolkning totalt fikk kjennskap til Flyte

Kommunikasjonsarbeidet har levert svært gode resultater og har satt den nokså ukjente organisasjonen Flyte på kartet. Nå har 29 % i primærmålgruppen 60+ kjennskap til Flyte. I befolkningen totalt er kjennskapen til Flyte målt til 18 %, som tilsvarer rundt en million nordmenn.

I løpet av tre måneder ble Flyte nevnt godt over 200 ganger i ulike mediesaker, lokalt og nasjonalt, noe som resulterte i rundt 22 millioner eksponeringer i fortjente kanaler alene. Det tilsier at hver nordmann i gjennomsnitt kan ha sett Flyte minst fire ganger hver i fortjente medier.

Den betalte kampanjen gikk langt bedre enn forventet, og oppnådde svært god dekning. Det ble også laget en Fiske-linse på Snapchat som ble brukt over 330.000 ganger. På én dag! Kampanjen var svært kostnadseffektiv med betydelig lavere kontaktpriser enn hva man kan forvente, og genererte betydelig nettrafikk til vannvettreglene på Flytes hjemmeside.

Selv om kampanjen overgikk alle forventninger, stod et øyeblikk ut som høydepunktet. Under Arendalsuka møtte Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, opp på Flytes stand for å kunngjøre at de har lyttet til Flyte og bestemt seg for å lansere en nullvisjon for drukning.

Se casefilmen her:

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER

HER FINNER DU OSS

Apotekergata 12, 0180 Oslo
Postboks 131, Sentrum, 0102 Oslo

(+47) 906 34 400
hei@publicis.no

Org nr: 985 087 776 MVA

FØLG OSS I SOSIALE MEDIER